.
top of page

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים הוא שם מסחרי של תכנית ביטוח חיים בשילוב חיסכון, המהווה את אחת החלופות המוכרות לחסכון פנסיוני, על ידי משרד האוצר.

אל תתבלבלו מהשם היוקרתי, מפני שלמעשה, הוא מיועד לכלל העובדים ולא רק למנהלים.

ביטוח מנהלים ובדרך כלל בא כתוספת לקרן הפנסיה. הוא אמנם הפך לאופציה נחותה, אך עדיין טומן בחובו יתרונות מסוימים בגילאים מסוימים ולא כדאי לפסול אותו על הסף.

מה ששונה בביטוח מנהלים, הוא מה שקורה במקרים של אי כושר ומוות

לפי הפירוט הבא:

   במקרה מוות – מקנה תשלום לשאריו של העובד
   בעת זקנה – מקנה סכום כסף לעובד, לאחר פרישתו מהעבודה
   פיצוי בגין נכות – זאת בתנאי והתכנית כוללת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה

תוכלו לבחור אם כל הכסף ישתחרר בסכום חד פעמי, או לקבל אותו כקצבה חודשית (חודש בחודשו)

 

כמה זה עולה לי?

הפרמיה לתוכנית ביטוח מנהלים משולמת מדי חודש במסגרת חישוב השכר, על בסיס השכר הפנסיוני.

התשלום המקובל הוא:
6% מרכיב תגמולי עובד
6.5% מרכיב תגמולי מעסיק
8.33% מרכיב הפרשת המעסיק לפיצויי פיטורים
ובנוסף, עד 2.5% לרכישת כיסוי מפני אובדן כושר עבודה (משולם או על ידי המעסיק, או על ידי המעסיק והעובד)

לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%

רוצה לשמוע עוד על ביטוח מנהלים ולקבל הצעה שמותאמת לך באופן אישי? להשארת פרטים

bottom of page