.
top of page

ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא הוא ביטוח נלווה לעסקת המשכנתא.

בעת מתן הלוואת משכנתא, רשאי הבנק על-פי חוק לחייב את הלווה ברכישת ביטוח משכנתא. ביטוח זה מורכב למעשה משני ביטוחים נפרדים - ביטוח חיים למשכנתא, וביטוח מבנה
את הביטוחים המדוברים ניתן לבצע דרך הבנק, דרך סוכן ביטוח או ישירות דרך חברת ביטוח.

 

ביטוח חיים למשכנתא

ביטוח זה נועד להבטיח את תשלומי המשכנתא לבנק במקרה שאחד הלווים ילך לעולמו. במקרה שאחד מבני הזוג הנוטלים את ההלוואה ילך לעולמו, יופעל ביטוח החיים, יתרת ההלוואה תוחזר במלואה לבנק על ידי חברת הביטוח, ובן הזוג הנותר יישאר עם הנכס וללא התחייבויות משכנתא. ניתן לעשות שני ביטוחים על אותה המשכנתא ולגבות את דמי הביטוח משניהם. גם במקרה של התאבדות, למרות שאז מתבצע עיכוב בהעברת כספי הביטוח של עד שנה. סכום הביטוח צריך להיות מותאם ליתרת ההלוואה, על מנת שיוכל לפרוע את ההלוואה במלואה. במידה ודמי הביטוח היו גבוהים מיתרת תשלום המשכנתא, יתר כספי הביטוח עוברים למשפחה.

 

ביטוח מבנה

ביטוח זה נועד לשמור על ערך הנכס שעבורו נלקחה ההלוואה. באמצעות ביטוח זה מבטיח הבנק שאם ייגרם לנכס נזק, ניתן יהיה לשפץ את הנכס ולהשיב אותו לקדמותו ולערכו המקורי.

 

הערכת שווי הנכס

ככל שמעריכים ששווי הנכס גבוה יותר, כך תשלום דמי הביטוח יהיו גבוהים יותר. הערכה זו מתבצעת על-פי אחד משלושת הבאים:

       שווי הקרקע

       שווי הנכס והדירה למכירה

       ערך כינון- כמה יעלה לשפץ את הנכס מחדש, תוך שמירה על ערך הדירה.

 

כיסויים נוספים

בנוסף לכיסויים הסטנדרטיים של ביטוח המשכנתא, הנדרשים על ידי הבנקים, ניתן לרכוש באופן פרטי כיסויי רשות נוספים, כגון ביטוח צד ג' למבנה, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח תכולה, כיסוי למקרה נכות, המשך כיסוי במקרה של אבטלה וכיסוי למחלה סופנית

לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%

רוצה לשמוע עוד על ביטוח משכנתא ולקבל הצעה שמותאמת לך באופן אישי? להשארת פרטים

bottom of page