.
top of page

הסדר פנסיוני למעסיקים

הסדר פנסיוני משלב בין צרכי החיסכון ארוך הטווח של העובד/ת לבין צרכי המעסיק.

במסגרת הסדר שכזה יכול המעסיק לנהל את כלל תוכניות החיסכון של עובדיו במסגרת אחת ומול גורם אחד.

ל DROR&MORE יש את התשתיות והיכולות אשר מאפשרות לה להציע לחברות קטנות ובינוניות מענה כולל להסדרים הפנסיוניים של כלל העובדים באותה החברה.

זאת לרבות ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות וקופות גמל.

איפה זה פוגש אותך?

מספר תוכניות החיסכון בחברה עשוי להיות כמספר העובדים בה. חלק מן העובדים מאוגדים תחת תוכניות חיסכון זהות, בעוד אחרים הגיעו לחברה עם תוכניות ממקום העבודה הקודם.

גם במהלך תקופת העובדה בחברה עשויים לחול שינויים בתנאי החיסכון של כל עובד ועובד.

למה זה חשוב עבורך?

הסדר פנסיוני חוסך מן המעסיק את הטרחה והסיכונים הכרוכים בניהול מספר רב של תוכניות פנסיוניות מקבילות. הסדר כזה מאפשר למעסיק להתוות מדיניות כוללת בעסק שלו ומעניק לו יכולת בקרה והכוונה של הכספים המופקדים בתוכניות הפנסיוניות השונות של העובדים.

רוצה לשמוע עוד על הסדר פנסיוני למעסיקים ולקבל הצעה שמותאמת לך באופן אישי? להשארת פרטים

bottom of page