.
top of page

פוליסת חיסכון

השקעה בפוליסת חיסכון

פוליסת חיסכון היא למעשה פוליסת פרט, הנמצאת בפיקוח הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון.

הכספים שמופקדים בה מנוהלים בחשבון נאמנות, בדומה לאופן שבו מנוהלות קרנות הנאמנות.

הפוליסה איננה מוצר פנסיוני, כך שהחיסכון בה אינו מקנה הטבות מס, אך הוא נזיל בכל שלב.

איך זה קשור להשקעה?

פוליסת חסכון היא בעצם כלי נוח ויעיל להשקעת כספים אישיים בשוק ההון.
בצורת השקעה זו ניתן לבחור מסלולים מובנים או שילובם, למשל: מסלול מניות, אג"ח, הוני, שילוב ועוד, זאת כדי לקבל תוצאה רצויה של סיכון מול רווח.

בין היתרונות של פוליסת החיסכון, קיימת האפשרות למשוך את הכספים בכל שלב למסלולי השקעה שונים, האפשרות לתשלום מס רווחי ההון לסוף התקופה וחשיפה להשקעה באפיקי הארץ וחו"ל.

למה כדאי להשקיע בפוליסה חיסכון פיננסית?

לאורך שנות קיומה, הוכיחו מסלולים רבים בקופות השונות, תשואות גבוהות, ניהול אקטיבי איכותי ונוחות בהפקדה ומשיכת הכספים- בכל סכומי כסף.

הקופה איננה מוגבלת בסכום הפקדה, והפוליסה מאפשרת גם נטילת הלוואה בערבות הכסף הקיים בריבית אטרקטיבית מאוד ברוב מסלולי ההשקעה.

משרדנו מספק את כלל שירותי החיסכון הפיננסי, הביטוחי והפנסיוני.

אנו מתמחים במתן שירותי טיפול בתיקי השקעות, טיפול בתיקי ביטוח וקופות גמל, מינופי השקעות, טיפול בתיק פרישה ועוד.

נשמח לבנות לך תכנית השקעות בהתאמה אישית ולבחור יחד איתך מסלול מתאים להשקעה מניבה.

לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

רוצה לשמוע עוד על פוליסת חיסכון ולקבל הצעה שמותאמת לך באופן אישי? להשארת פרטים

bottom of page