.
top of page

קופת גמל להשקעה

מה זה?

קופת גמל להשקעה היא תוכנית חיסכון לטווח הבינוני או הארוך אשר מאפשרת לחוסכים בה ליהנות מהיתרונות של קופת גמל רגילה אבל עם בונוס - אפשרות למשוך את הכספים שנצברו בקופת הגמל החדשה בכל עת (גם מתחת לגיל הפרישה) בצורה הונית (סכום מלא או חלקי), וללא תשלום "קנס" על פירעון מוקדם כמו בקופות הגמל המסורתיות ובתשלום מס על הרווחים בלבד. לחלופין, ניתן יהיה למשוך את הכספים כקצבה חודשית פטורה ממס לאחר גיל 60, בכפוף לאמור מטה.

את ההשקעה בה ניתן לעשות בשתי דרכים:

     מידי חודש בהוראת קבע

     בהפקדה חד פעמית

 

מתי מותר למשוך את הכספים מהקופה החדשה?
משיכת הכספים מקופת גמל להשקעה אפשרית כאמור בצורה הונית בכל רגע נתון (סכום חלקי או מלא), גם מתחת לגיל הפרישה, לפי בחירתכם. בעת משיכה הונית של הכספים בכל גיל תשלמו מס של 25% על הרווחים, כפי שנהוג באפיקי השקעה אחרים.
משקיעים מתמידים שיבחרו למשוך את הכספים כקצבה לאחר גיל 60 ייהנו מפטור מלא מתשלום מס הכנסה על הקצבה.

 

למי זה מתאים?
קופת גמל להשקעה היא הדרך האטרקטיבית ביותר לחיסכון עבור משקיעים בעלי אופק קצר או בינוני שכספם אינו נמצא בשימוש בבנק וגם עבור חוסכים לטווח ארוך המעוניינים ביצירת תוספת לקצבת הפנסיה העתידית שלהם.

 

האם קופת גמל להשקעה דומה לקופת גמל של הפנסיה?
קופת גמל להשקעה שונה משמעותית מהפקדה בקופת גמל.
בקופת גמל להשקעה ניתן למשוך את הכסף בכל גיל בשונה מקופת גמל פנסיונית בה ניתן למשוך את הכספים רק לאחר גיל פרישה.
נתון זה הוא מה שהופך את קופת גמל להשקעה לחסכון "נזיל" ושימושי יותר לאורך החיים.

 

 

מה היתרונות של חיסכון בקופת הגמל החדשה?

     כל אחד רשאי לפתוח קופת גמל להשקעה- בכל גיל ובכל סכום (מינימום הפקדה חודשית שוטפת הינה 100 ₪), ולהפקיד אליה ולקופות הגמל להשקעה הנוספות המתנהלות על שמו.

     נזילות תמידית של הכסף שנצבר- תוכלו למשוך את הכסף במשיכה הונית בכל רגע נתון, גם מתחת לגיל פרישה , מבלי לשלם "קנס" על פירעון מוקדם ובתשלום מס על הרווחים בלבד. זאת אפשרות שאינה קיימת בקופות הגמל הרגילות.

     פטור ממס במשיכת הכסף כקצבה- במשיכת הכספים כקצבה תקבלו פטור ממסים. משיכה זו תתאפשר רק החל מגיל 60.

     רציפות השקעה ודחיית מס- תוכלו לעבור ממסלול השקעה אחד למסלול אחר תוך שמירה על רציפות ההשקעה. כלומר כל עוד הכסף בקופה לא תשלמו מס על הרווח שהצטבר ממכירת ניירות ערך, מקבלת דיבידנד או מקבלת ריבית מאיגרת חוב. דחיית מס שקולה לתשלום מס בשיעור מופחת, ולכן זה יתרון משמעותי.

     שקיפות ונגישות- ניתן לעקוב אחר הביצועים של קופת גמל להשקה בכל רגע.

     מגוון רחב של מסלולים ואפיקי השקעה- תוכלו לבחור בין מגוון רחב של מסלולי השקעה המתאימים לאופייכם ולצרכיכם.

לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%
%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%

רוצה לשמוע עוד על קופת גמל להשקעה ולקבל הצעה שמותאמת לך באופן אישי? להשארת פרטים

bottom of page