.
top of page

קרן פנסיה

קרן פנסיה היא התוכנית הפופולארית ביותר בקרב הציבור הישראלי והיא משמשת אצל רוב האנשים כחיסכון הראשי.
אבל מה זה אומר בעצם? קרן פנסיה הינה תכנית חסכון שבנויה על מנגנון לערבות הדדית. עמיתי קרן הפנסיה, יכולים לבחור את מסלול ההשקעה לכספיהם הצבורים, בהתאם לצורכיהם והעדפותיהם.
לכל מבוטח יש תכנית אישית בה הוא חוסך באופן פרטי את כספו ומשלם כיסוי ביטוחי עבור עצמו בלבד. יחד עם זאת, במקרה של תביעות מרובות של יתר העמיתים בקרן, תבוצע חלוקה של העול בין כל העמיתים. במידה ואכן זה יקרה, תראו את הסכום יורד או עולה בתכנית החיסכון האישית של כל אחד. ממש כמו בקיבוץ של פעם – לטוב ולרע.

 

בכל חודש, המעסיק והעובד יפרישו לקרן פנסיה.

ההפרשה הנהוגה כיום היא 6% עובד, 6.5% מעסיק ו6-8.33% לפיצויים ע"ח מעסיק
הכספים האלו משמשים בעצם כשכבת הגנה ראשונית עבור העובד והמעסיק כאחד.

בגיל הפרישה, תוכלו לקחת את כספכם באופן קצבתי, זו בעצם תהיה הפנסיה החודשית שלכם.
סכום הצבירה הסופי יחולק בגיל תוחלת חיים אשר יהיה נהוג באותה העת של הפרישה.

חשוב לציין כי הקרן תושקע בשוק ההון והכספים בה יושפעו מכך ומעלויות דמי ניהול.
דבר נוסף אשר משפיע על הכספים, הוא כל התביעות של העמיתים:
אם לא יהיו תביעות הם יושפעו לטובה ואם יהיו הרבה תביעות הם יושפעו לשלילה.

איך מחושבת הפנסיה?

מקדם ההמרה נקבע על פי תוחלת חיים ולוחות תמותה של האוכלוסייה, והוא עשוי להשתנות לאורך תקופת החיסכון הפנסיוני וגם לאחר תחילת תשלום קצבת הפנסיה החודשית.

כדי להסביר זאת, אתן דוגמא:

מבוטח שצבר בחיסכון הפנסיוני שלו 1,000,000 ש"ח, והובטח לו מקדם קצבה של 200, יקבל בשארית חייו קצבה חודשית של 5,000 ש"ח, לפי החישוב: 5,000 = 200 / 1,000,000.

 

כיסויים ביטוחי בקרן הפנסיה:

   נכות- עמית שמשתכר ב 10,000 ₪ לחודש ברוטו, אם יפגע כושר העבודה שלו באופן מלא ותביעתו תאושר, יהיה זכאי לקבל עד 75% מהשכר שלו- 7,500 שח בחודש ועד שיחלים או עד שיגיע לגיל פרישה (המוקדם מביניהם) – וזה רק במסלול הבסיסי בקרן הפנסיה.

   שארים- שארים הם קרובי משפחה בדרגה ראשונה, או מי שהוגדרו כ"שארים". אם נפטר עמית פעיל בקרן הפנסיה עם שכר של 10,000 ₪, בת הזוג תקבל 60% קצבה לכל חייה בסך: 6,000 ₪, ואילו הילדים שלו יכולים לקבל השלמת קצבה של עד 40% נוספים עד שיתבגרו (גיל 18) כ- 4,000 שח. סכומים לא מבוטלים כאשר מבצעים תכנון נכון.
 

תשואות קרן הפנסיה

זוכרים שאמרנו שקרן הפנסיה מושקעת במסלולים שונים? אז התשואות, הן הרווחים של קרן הפנסיה כתוצאה מהשקעה זו. יש פערים משמעותיים בין קרן לקרן, בין מסלולי השקעה לאחרים. מומלץ לבחון באיזה מסלול אתם, מהו טווח הפרישה הנראה לעין ולקבל החלטות חשובות בעניין זה.

 

 

 

יתרונות מול חסרונות של קרן הפנסיה

לקרן הפנסיה יש יתרונות וחסרונות: מצד אחד, היא מהווה חסכון בעלויות נמוכות ועם רשת ביטחון, היא מהווה התאמה אישית לרמת ההכנסה והכיסויים הביטוחיים. מצד שני, יש בה גם המון אי ודאות לגבי התנאים, לגבי הכיסויים הביטוחיים הפנימיים ולעיתים ידרשו פעולות נוספות שיוכלו להגדיל את סכום הכסף אשר יגיע לכם כשתגיעו לפנסיה, על ידי תכנון תיק הביטוח האישי

לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

פלוס הראל.png
פלוס הראל.png

רוצה לשמוע עוד על קרן פנסיה ולקבל הצעה שמותאמת לך באופן אישי? להשארת פרטים

bottom of page